تبلیغات
وکالت و مشاوره حقوقی - تعزیرات و مجازات های باز دارنده چیست؟
هیچ کس تنها نیست

تعزیرات و مجازات های باز دارنده چیست؟

تاریخ:شنبه 19 فروردین 1391-15:55

تعزیر در ماده 16 قانون مجازات اسلامی؛

"تادیب یا عقوبتی می داند که نوع ومقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حکم وگذار شده است از قبیل حبس، جزای نقدی و شلاق که میزان آن بایستی کمتر از حد باشد"


مجازات بازدارنده: تمام جرائمی كه نوع و میزان مجازات آنهاتوسط قانونگذار ( حكومت به معنی عام كلمه)تعیین شده است نه شرع، مجازات بازدارنده است مانند مجازاتهای مذكور در كتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی و این مجازاتها به لحاظ اینكه نوع و میزان و تعدادآنهااز طرف شرع معین نگردیده است ، مشمول عنوان تعزیر نیز می باشند .،از آنجا که مجازاتهای بازدارنده در فقه و در حقوق ما سابقه ندارد ماهیت آن دارای ابهام است لذا در خصوص آن تعابیر مختلفی صورت گرفته و فرضیه های گوناگونی مطرح شده است که مهمترین آن چهار فرضیه به شرح زیر است:

1_مجازات بازدارنده همان تعزیر است که براساس قاعده فقهی (التعزیر بما یراه الحاکم)فقها می توانند نسبت به اعمالی که در شرع گناه محسوب می شود اجرا کنند.

2_مجازات بازدارنده در مقابل رفتار افرادی اعمال میشود که از نظر شرعی و نصوص اولیه مرتکب گناه نشده اند ولی رفتار آنها منجر به اختلال در نظام اجتماعی و ایجاد مفسده عمومی در جامه اسلامی می گردد.

3_مجازات بازدارنده مجازاتی است که قاضی می تواند به عنوان مکمل مجازاتهای تعزیری،مرتکبین جرایم را به آن محکوم کند.

4_مجازات بازدارنده از مصادیق اجرای نهی از منکر است و از باب حسنه تلقی می شود

مجازات بازدارنده در ماده 17 قانون مجازات اسلامی؛

"تادیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می گردد از قبیل حبس و جزای نقدی، تعطیل محل کسب و لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معینو مانند آن."

آیا تفاوتی میان مجازات تعزیری ومجازات بازدارنده میباشد؟!

مجازات تعزیری در مورد آن اعمالی اجرا می گردند که در سوابق فقهی به عنوان فعل حرام مستوجبِ عقوبتِ شرعی تعریف گردیده است و دارای ریشه و سوابق فقهی هستند،به این نوع مجازاتها که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع پیش بینی نشده است و به نظر حاکم بستگی دارد تعزیرات می گویند،حرمت هتک حیثیت وآبروی مومن و یا حرمت خیانت امین نسبت به مورد امانت و... تمامی موارد فوق الذکر به عنوان اعمالِ حرام مستوجبِ عقوبتِ اخروی در شرع و سوابق فقهی تعریف گردیده اند.حاکم اسلامی مرتکبین هر یک از این اعمال را می تواند به نظر خودش تعزیر کند که این نوع تعزیرِ حاکم صرفاً از باب تنبیه مرتکب و جلوگیری از تکرار جرم وحفظ نظم و امنیت جامعه اسلامی بوده است و هیچ ارتباطی با عقوبت اخروی مرتکب آن عمل حرام ندارد. تبصره یک ماده2قانون آیین دادرسی کیفری نیز در تعریف مجازات تعزیری این نوع مجازات را به ارتکاب فعل حرام یا ترک واجب محدود کرده است که صراحتاً بر مراتب فوق الذکر دلالت دارد

مجازات بازدارنده در مورد اعمالی اجرا می گردندکه انجام و ارتکاب آنها مستوجب عقوبت شرعی و اخروی مانند قتل نفس،هتک حرمت و حیثیت مومن و... نیست بلکه صرفاً تخلف از نظامات امروزی حکومت اسلامی است،که به منظور حفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماع و بنبر ضرورت حال اجتماع مسلمین وضع گردیده اند،مانند صدور چک بلامحل یا مجازات خروج غیر قانونی از مرز یا جعل سند و...به عنوان مثال در مورد جرم خروج غیر قانونی از مرز بدون اخذ مجوز باید اساساً گفت به جهت این که در زمانهای گذشته چیزی به عنوان خطوط مرزی وجود خارجی نداشته و تعریف نشده بود و مفهوم مرز زائیده اجتماع و جوامع امروزی است لذا فعل خروج غیر قانونی از مرز در فقه اسلامی به عنوان عمل حرام مستوجب مجازات تعزیری تعریف نشده است.مسلماً در چنین موردی وقتی حکومت وجود خطوط مرزی را به عنوان یک ضرورت لازم تشخیص دهد میتواند از باب حفظ نظم و امنیت و مصالح جامعه،مقرراتی را نیز وضع کند که به موجب آن انجام چنین عملی مستوجب مجازات باشد.به این نوع مجازات که بر اعمالی مترتب می شوند که حکومت از باب حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع امروز مسلمین آن را وضع کرده است مجازات بازدارنده گفته می شود که مشمول مرور زمان است و ماده 173 قانون مجازات اسلامی به صراحت،مجازات بازدارنده را به همین کیفیت تعریف کرده است

لزوم تفکیک مجازات بازدارنده و مجازات تعزیری

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی كشور شماره 590 مورخ 5/11/1372

درباره مجازات های بازدارنده مذكور در ماده 17 قانون مجازات اسلامی
مجازاتهای بازدارنده مذكور در ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب هشتم مرداد ماه 1370، به ضرورت حفظ نظم و مصلحت اجتماع درباره كسانی اعمال می شود كه مرتكب جرم عمدی شده و تعیین مجازات تعزیری مقرر در قانون برای تنبیه و تنبه مرتكب كافی نباشد كه در این صورت دادگاه می تواند بر طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامی مجازات بازدارنده را هم به عنوان تتمیم مجازات در حكم خود قید نماید و تعیین حداكثر مجازات تعزیری مانع تعیین مجازات بازدارنده نمی باشد. بنابراین رای شعبه 12 دیوانعالی كشور كه نتیجتاً با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود.
این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328، برای دادگاه ها و شعب دیوانعالی كشور در موارد مشابه لازم الاتباع است


نتیجه ؛

نظریه شماره10/7-15/1/1381

نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

تمام جرائمی كه نوع و میزان مجازات آنهاتوسط قانونگذار ( حكومت به معنی عام كلمه ) تعیین شده است نه شرع مجازات بازدارنده است مانند مجازاتهای مذكور در كتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی و این مجازاتها به لحاظ اینكه نوع و میزان و تعدادآنهااز طرف شرع معین نگردیده است ، مشمول عنوان تعزیر نیز می باشند . اما مواردی در قوانین جزایی آمده است كه تعیین نوع و میزان مجازات را در اختیار حاكم گذارده است . مانند مجازات كسی كه كمتر از چهار بار اقرار به زنا كند ( موضوع ماده ۶۸ ق . م . ا ) این قبیل موارد فقط داخل در عنوان تعزیر می باشند نه مجازات بازدارنده . بنابراین در خصوص ملاك تفكیك مجازاتهای بازدارنده ازمجازاتهای تعزیری باید گفت ، بین مجازاتهای تعزیری و بازدارنده عموم و خصوص مطلق می باشد یعنی تعزیر اعم است و مجازاتهای بازدارنده اخص . به عبارت دیگر با توجه به تعریف مجازاتهای بازدارنده در ماده ۱۷ ق . م . ا . ۱۳۷۰تمام مجازاتهای مذكور در كتاب پنجم ق . م . ا . ۱۳۷۵ مجازات بازدارنده است . ضمناتعریف تعزیرات شرعی درتبصره ۱ ماده ۲ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ آمده است ، نتیجتااصطلاح تعزیر شامل مجازات بازدارنده هم می شود . لكن اصطلاح مجازات بازدارنده شامل تعزیرات شرعی نیست

بنابر این تفاوت ماهوی میان مجازات تعزیری و مجازات بازدارنده موجود نیست
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
Online cialis
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 04:43

Seriously many of fantastic knowledge!
brand cialis nl cialis generico en mexico tadalafilo cialis arginine interactio cialis generisches kanada generic for cialis acheter cialis meilleur pri cialis 30 day trial coupon cilas price cialis per pill
Canadian viagra
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 05:46

Truly loads of fantastic knowledge!
viagra price how can i order viagra online buy generic viagra paypal viagra online pharmacy levitra buy soft viagra vaigra viagra buy online where can i buy the cheapest viagra viagra online canada how to buy viagra without seeing a doctor
Cialis prices
جمعه 17 فروردین 1397 21:24

Really loads of beneficial data!
low dose cialis blood pressure cialis online tadalafil 20mg wow cialis 20 cialis tablets australia 40 mg cialis what if i take low dose cialis blood pressure cialis tablets cialis canada on line canada discount drugs cialis
Buy cialis
جمعه 3 فروردین 1397 18:34

Nicely put, Cheers.
cialis tablets for sale buy cialis online nz order generic cialis online weblink price cialis buying brand cialis online cialis professional from usa cialis daily cialis 5 mg effetti collateral female cialis no prescription order generic cialis online
jocuri cu mario
پنجشنبه 10 اسفند 1396 20:34
قطعا یک معامله بزرگ برای شناختن این موضوع وجود دارد.
من همه نقاطی که شما ساخته ام را دوست دارم
need speed no limits hack
چهارشنبه 9 اسفند 1396 08:48
شما بعضی از امتیازات واقعا خوب را در آنجا ساخته اید. من بیشتر در مورد وب مطالعه کردم
در مورد موضوع و بیشتر مردم پیدا خواهد شد همراه با نظرات خود را در این سایت خواهد شد.
free credit generator livejasmin
جمعه 4 اسفند 1396 04:13
آیا تا به حال در مورد انتشار یک کتاب الکترونیکی یا نویسنده مهمان در وبلاگ های دیگر فکر کرده اید؟
من یک وبلاگ بر اساس همان اطلاعاتی که شما در آن بحث می کنید، دارم
واقعا می خواهم برخی از داستان ها / اطلاعات را به اشتراک بگذارید. مطمئنم که بازدیدکنندگان من از کار شما لذت می برند.
اگر حتی از راه دور علاقه مند هستید، احساس راحتی کنید
به من یک ایمیل بفرست
Pamela
جمعه 17 آذر 1396 22:08
I enjoy what you guys are usually up too. Such clever work
and reporting! Keep up the great works guys I've incorporated
you guys to my blogroll.
free gems clash royale
دوشنبه 8 آبان 1396 21:45
این نوشتار در واقع یکی از دلایل آن است
کمک می کند تا بازدید کنندگان خالص جدید، که مایل هستند
وبلاگ نویسی
confidential std test
دوشنبه 8 آبان 1396 19:10
برای دریافت جدیدترین اطلاعات شما باید یک دنیای سفر سریع را پرداخت کنید
وب گسترده و در وب من این وب سایت را به عنوان بسیار عالی یافتم
وب سایت برای آخرین به روز رسانی
std testing near me
دوشنبه 8 آبان 1396 13:19
hello there and thank you for your information – I have definitely picked up
something new from right here. I did however expertise several technical issues using this website, as I experienced to reload the website many times previous to I could get it to load properly.

I had been wondering if your web hosting is OK? Not that
I am complaining, but slow loading instances times will very frequently affect your placement in google and could damage
your quality score if ads and marketing with Adwords. Anyway I am adding this RSS to my email and can look out for much more of your respective exciting content.
Ensure that you update this again very soon.
myfreecams token
شنبه 29 مهر 1396 23:06
سلام! این نوع از موضوع است اما من
نیاز به کمک برخی از وبلاگ های ایجاد شده. آیا سخت است که بلاگ خود را ایجاد کنید؟
من بسیار techincal نیست، اما من می توانم چیزهای بسیار سریع شکل بگیرد.
من فکر میکنم در مورد ساختن خودم فکر میکنم، اما مطمئن نیستم کجا شروع کنم. انجام دادن
شما هر گونه راهنمایی یا پیشنهادات دارید؟ قدردانی آن
real psychic readings
یکشنبه 16 مهر 1396 18:44
Thanks for sharing your thoughts about تعزیرات. Regards
feet problems
دوشنبه 27 شهریور 1396 23:28
I like the valuable information you provide in your articles.
I'll bookmark your weblog and check again here regularly.
I am quite sure I'll learn plenty of new stuff right here!
Good luck for the next!
How long do you grow during puberty?
دوشنبه 30 مرداد 1396 17:30
I was recommended this web site by my cousin. I am not
sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my problem.
You are amazing! Thanks!
Foot Issues
دوشنبه 16 مرداد 1396 14:43
I'm not sure why but this weblog is loading incredibly slow
for me. Is anyone else having this problem or is
it a issue on my end? I'll check back later on and see
if the problem still exists.
Can you have an operation to make you taller?
شنبه 14 مرداد 1396 02:53
This paragraph is really a pleasant one it helps new
the web visitors, who are wishing in favor of
blogging.
anonymous std testing
یکشنبه 4 تیر 1396 21:19
چلیپا از خود نوشتن در حالی که ظاهر شدن مناسب در آغاز
آیا نه حل و فصل درست با من پس از برخی از زمان.
جایی درون جملات شما در واقع
موفق به من مؤمن اما فقط برای while.
من این کردم مشکل خود را با جهش در مفروضات
و یک ممکن است را خوب به کمک پر
کسانی که معافیت. که شما که می توانید
انجام من خواهد مطمئنا بود مجذوب.
مینا
دوشنبه 4 آذر 1392 20:03
خوب بود.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر