تبلیغات
وکالت و مشاوره حقوقی - تعزیرات و مجازات های باز دارنده چیست؟
هیچ کس تنها نیست

تعزیرات و مجازات های باز دارنده چیست؟

تاریخ:شنبه 19 فروردین 1391-14:55

تعزیر در ماده 16 قانون مجازات اسلامی؛

"تادیب یا عقوبتی می داند که نوع ومقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حکم وگذار شده است از قبیل حبس، جزای نقدی و شلاق که میزان آن بایستی کمتر از حد باشد"


مجازات بازدارنده: تمام جرائمی كه نوع و میزان مجازات آنهاتوسط قانونگذار ( حكومت به معنی عام كلمه)تعیین شده است نه شرع، مجازات بازدارنده است مانند مجازاتهای مذكور در كتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی و این مجازاتها به لحاظ اینكه نوع و میزان و تعدادآنهااز طرف شرع معین نگردیده است ، مشمول عنوان تعزیر نیز می باشند .،از آنجا که مجازاتهای بازدارنده در فقه و در حقوق ما سابقه ندارد ماهیت آن دارای ابهام است لذا در خصوص آن تعابیر مختلفی صورت گرفته و فرضیه های گوناگونی مطرح شده است که مهمترین آن چهار فرضیه به شرح زیر است:

1_مجازات بازدارنده همان تعزیر است که براساس قاعده فقهی (التعزیر بما یراه الحاکم)فقها می توانند نسبت به اعمالی که در شرع گناه محسوب می شود اجرا کنند.

2_مجازات بازدارنده در مقابل رفتار افرادی اعمال میشود که از نظر شرعی و نصوص اولیه مرتکب گناه نشده اند ولی رفتار آنها منجر به اختلال در نظام اجتماعی و ایجاد مفسده عمومی در جامه اسلامی می گردد.

3_مجازات بازدارنده مجازاتی است که قاضی می تواند به عنوان مکمل مجازاتهای تعزیری،مرتکبین جرایم را به آن محکوم کند.

4_مجازات بازدارنده از مصادیق اجرای نهی از منکر است و از باب حسنه تلقی می شود

مجازات بازدارنده در ماده 17 قانون مجازات اسلامی؛

"تادیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می گردد از قبیل حبس و جزای نقدی، تعطیل محل کسب و لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معینو مانند آن."

آیا تفاوتی میان مجازات تعزیری ومجازات بازدارنده میباشد؟!

مجازات تعزیری در مورد آن اعمالی اجرا می گردند که در سوابق فقهی به عنوان فعل حرام مستوجبِ عقوبتِ شرعی تعریف گردیده است و دارای ریشه و سوابق فقهی هستند،به این نوع مجازاتها که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع پیش بینی نشده است و به نظر حاکم بستگی دارد تعزیرات می گویند،حرمت هتک حیثیت وآبروی مومن و یا حرمت خیانت امین نسبت به مورد امانت و... تمامی موارد فوق الذکر به عنوان اعمالِ حرام مستوجبِ عقوبتِ اخروی در شرع و سوابق فقهی تعریف گردیده اند.حاکم اسلامی مرتکبین هر یک از این اعمال را می تواند به نظر خودش تعزیر کند که این نوع تعزیرِ حاکم صرفاً از باب تنبیه مرتکب و جلوگیری از تکرار جرم وحفظ نظم و امنیت جامعه اسلامی بوده است و هیچ ارتباطی با عقوبت اخروی مرتکب آن عمل حرام ندارد. تبصره یک ماده2قانون آیین دادرسی کیفری نیز در تعریف مجازات تعزیری این نوع مجازات را به ارتکاب فعل حرام یا ترک واجب محدود کرده است که صراحتاً بر مراتب فوق الذکر دلالت دارد

مجازات بازدارنده در مورد اعمالی اجرا می گردندکه انجام و ارتکاب آنها مستوجب عقوبت شرعی و اخروی مانند قتل نفس،هتک حرمت و حیثیت مومن و... نیست بلکه صرفاً تخلف از نظامات امروزی حکومت اسلامی است،که به منظور حفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماع و بنبر ضرورت حال اجتماع مسلمین وضع گردیده اند،مانند صدور چک بلامحل یا مجازات خروج غیر قانونی از مرز یا جعل سند و...به عنوان مثال در مورد جرم خروج غیر قانونی از مرز بدون اخذ مجوز باید اساساً گفت به جهت این که در زمانهای گذشته چیزی به عنوان خطوط مرزی وجود خارجی نداشته و تعریف نشده بود و مفهوم مرز زائیده اجتماع و جوامع امروزی است لذا فعل خروج غیر قانونی از مرز در فقه اسلامی به عنوان عمل حرام مستوجب مجازات تعزیری تعریف نشده است.مسلماً در چنین موردی وقتی حکومت وجود خطوط مرزی را به عنوان یک ضرورت لازم تشخیص دهد میتواند از باب حفظ نظم و امنیت و مصالح جامعه،مقرراتی را نیز وضع کند که به موجب آن انجام چنین عملی مستوجب مجازات باشد.به این نوع مجازات که بر اعمالی مترتب می شوند که حکومت از باب حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع امروز مسلمین آن را وضع کرده است مجازات بازدارنده گفته می شود که مشمول مرور زمان است و ماده 173 قانون مجازات اسلامی به صراحت،مجازات بازدارنده را به همین کیفیت تعریف کرده است

لزوم تفکیک مجازات بازدارنده و مجازات تعزیری

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی كشور شماره 590 مورخ 5/11/1372

درباره مجازات های بازدارنده مذكور در ماده 17 قانون مجازات اسلامی
مجازاتهای بازدارنده مذكور در ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب هشتم مرداد ماه 1370، به ضرورت حفظ نظم و مصلحت اجتماع درباره كسانی اعمال می شود كه مرتكب جرم عمدی شده و تعیین مجازات تعزیری مقرر در قانون برای تنبیه و تنبه مرتكب كافی نباشد كه در این صورت دادگاه می تواند بر طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامی مجازات بازدارنده را هم به عنوان تتمیم مجازات در حكم خود قید نماید و تعیین حداكثر مجازات تعزیری مانع تعیین مجازات بازدارنده نمی باشد. بنابراین رای شعبه 12 دیوانعالی كشور كه نتیجتاً با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود.
این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328، برای دادگاه ها و شعب دیوانعالی كشور در موارد مشابه لازم الاتباع است


نتیجه ؛

نظریه شماره10/7-15/1/1381

نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

تمام جرائمی كه نوع و میزان مجازات آنهاتوسط قانونگذار ( حكومت به معنی عام كلمه ) تعیین شده است نه شرع مجازات بازدارنده است مانند مجازاتهای مذكور در كتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی و این مجازاتها به لحاظ اینكه نوع و میزان و تعدادآنهااز طرف شرع معین نگردیده است ، مشمول عنوان تعزیر نیز می باشند . اما مواردی در قوانین جزایی آمده است كه تعیین نوع و میزان مجازات را در اختیار حاكم گذارده است . مانند مجازات كسی كه كمتر از چهار بار اقرار به زنا كند ( موضوع ماده ۶۸ ق . م . ا ) این قبیل موارد فقط داخل در عنوان تعزیر می باشند نه مجازات بازدارنده . بنابراین در خصوص ملاك تفكیك مجازاتهای بازدارنده ازمجازاتهای تعزیری باید گفت ، بین مجازاتهای تعزیری و بازدارنده عموم و خصوص مطلق می باشد یعنی تعزیر اعم است و مجازاتهای بازدارنده اخص . به عبارت دیگر با توجه به تعریف مجازاتهای بازدارنده در ماده ۱۷ ق . م . ا . ۱۳۷۰تمام مجازاتهای مذكور در كتاب پنجم ق . م . ا . ۱۳۷۵ مجازات بازدارنده است . ضمناتعریف تعزیرات شرعی درتبصره ۱ ماده ۲ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ آمده است ، نتیجتااصطلاح تعزیر شامل مجازات بازدارنده هم می شود . لكن اصطلاح مجازات بازدارنده شامل تعزیرات شرعی نیست

بنابر این تفاوت ماهوی میان مجازات تعزیری و مجازات بازدارنده موجود نیست
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
natural remedies for hair loss and regrowth
چهارشنبه 25 مهر 1397 08:42
Appreciating the time and energy you put into
your website and detailed information you provide.
It's good to come across a blog every once
in a while that isn't the same unwanted rehashed information. Excellent read!
I've bookmarked your site and I'm adding your RSS feeds to my Google account.
best pills to stop hair loss
چهارشنبه 25 مهر 1397 04:46
This website was... how do you say it? Relevant!!
Finally I've found something that helped me.

Thank you!
Estive
یکشنبه 22 مهر 1397 17:34
These are really wonderful ideas in on the
topic of blogging. You have touched some nice factors
here. Any way keep up wrinting.
buy levitra
پنجشنبه 19 مهر 1397 10:00

You made your position very well..
buy levitra generic buy levitra 10mg levitra online buy levitra online levitra online buy 10 mg levitra levitra levitra 10 mg kopen cheap 20mg levitra buy levitra
beste diätpillen
دوشنبه 16 مهر 1397 16:22
A fascinating discussion is definitely worth comment. I
believe that you ought to publish more about this subject,
it may not be a taboo matter but generally folks don't discuss such subjects.
To the next! Many thanks!!
buy tadalafil
سه شنبه 10 مهر 1397 06:22

Incredible plenty of fantastic tips!
calis cialis generico postepay cialis dose 30mg cialis generique cialis australian price safe site to buy cialis online tadalafil generic order a sample of cialis cialis e hiv cialis super acti
buy cialis online
یکشنبه 8 مهر 1397 03:50

Good stuff. Many thanks.
can i take cialis and ecstasy weblink price cialis cialis pills where to buy cialis in ontario we choice free trial of cialis canada discount drugs cialis acheter du cialis a geneve cialis 30 day sample ou trouver cialis sur le net cuanto cuesta cialis yaho
buy cialis germany
شنبه 7 مهر 1397 00:45

Nicely put. With thanks.
usa cialis online preis cialis 20mg schweiz cialis soft tabs for sale purchasing cialis on the internet cialis prices deutschland cialis online generico cialis mexico chinese cialis 50 mg viagra or cialis cialis 20mg prix en pharmacie
Northwest Pharmacy
شنبه 31 شهریور 1397 17:42

Cheers! Lots of data!

canada medication list canadian drugs canadian drug store pharmacy near me canadian pharmaceuticals stocks canada pharmacies online prescriptions is trust pharmacy in canada legitimate canada pharmacies account canadian pharmacy online 24 no 1 canadian pharcharmy online
http://viagraessale.com/
سه شنبه 27 شهریور 1397 16:09

Many thanks! Ample information!

cialis daily cialis 30 day trial coupon cialis coupons cialis 5 mg scheda tecnica cialis vs viagra cialis pills cialis dosage amounts generic cialis 20mg uk cialis herbs achat cialis en suisse
viagravipsale.com
پنجشنبه 15 شهریور 1397 04:43

Wonderful forum posts. Regards.
cialis taglich free cialis cialis generique cialis en mexico precio order cialis from india how does cialis work only best offers cialis use cialis generico lilly tesco price cialis buying brand cialis online
canadianpharmacyies.com
سه شنبه 13 شهریور 1397 20:26

Useful information. Appreciate it.
online canadian pharmacy northwestpharmacy canadian pharcharmy online the best canadian online pharmacies buy viagrow canadian pharmacycanadian pharmacy canada drugs buy viagra online usa drugs for sale deep web canada pharmacies
Cialis prices
دوشنبه 12 شهریور 1397 20:46

Excellent content. Cheers.
cialis professional from usa we recommend cheapest cialis 200 cialis coupon cialis 50 mg soft tab calis india cialis 100mg cost venta cialis en espaa cialis e hiv cialis pills price each buy cialis uk no prescription
cialisvbuy.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 13:12

Awesome write ups. Many thanks.
cialis 05 tadalafil 10 mg cialis for sale cialis online cialis 5 mg cialis soft tabs for sale canadian drugs generic cialis no prescription cialis cheap india cialis 100mg cost cialis 10 doctissimo
viabiovit.com/viagra-online-kopen-bij.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 03:34

Very well expressed genuinely. !
natural viagra how to order viagra pills sildenafil uk buy buy viagra pills buy viagra in china get viagra prescription online how to buy viagra without seeing a doctor buying viagra in china online generic viagra pharmacy viagra cheap prices
tadalafil india reviews
دوشنبه 22 مرداد 1397 12:07

Thanks a lot. Helpful information!
cialis kamagra levitra non 5 mg cialis generici cialis 5 mg para diabeticos generic cialis pill online buying cialis on internet trusted tabled cialis softabs buy cialis online legal cialis prezzo al pubblico discount cialis cialis pills price each
Cialis prices
دوشنبه 7 خرداد 1397 03:14

Amazing data. Thanks a lot.
cialis generico en mexico cialis online nederland buy generic cialis interactions for cialis cialis bula acquistare cialis internet cialis 5 mg schweiz walgreens price for cialis viagra or cialis cialis prices
Online cialis
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 04:43

Seriously many of fantastic knowledge!
brand cialis nl cialis generico en mexico tadalafilo cialis arginine interactio cialis generisches kanada generic for cialis acheter cialis meilleur pri cialis 30 day trial coupon cilas price cialis per pill
Canadian viagra
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 05:46

Truly loads of fantastic knowledge!
viagra price how can i order viagra online buy generic viagra paypal viagra online pharmacy levitra buy soft viagra vaigra viagra buy online where can i buy the cheapest viagra viagra online canada how to buy viagra without seeing a doctor
Cialis prices
جمعه 17 فروردین 1397 21:24

Really loads of beneficial data!
low dose cialis blood pressure cialis online tadalafil 20mg wow cialis 20 cialis tablets australia 40 mg cialis what if i take low dose cialis blood pressure cialis tablets cialis canada on line canada discount drugs cialis
Buy cialis
جمعه 3 فروردین 1397 18:34

Nicely put, Cheers.
cialis tablets for sale buy cialis online nz order generic cialis online weblink price cialis buying brand cialis online cialis professional from usa cialis daily cialis 5 mg effetti collateral female cialis no prescription order generic cialis online
jocuri cu mario
پنجشنبه 10 اسفند 1396 20:34
قطعا یک معامله بزرگ برای شناختن این موضوع وجود دارد.
من همه نقاطی که شما ساخته ام را دوست دارم
need speed no limits hack
چهارشنبه 9 اسفند 1396 08:48
شما بعضی از امتیازات واقعا خوب را در آنجا ساخته اید. من بیشتر در مورد وب مطالعه کردم
در مورد موضوع و بیشتر مردم پیدا خواهد شد همراه با نظرات خود را در این سایت خواهد شد.
free credit generator livejasmin
جمعه 4 اسفند 1396 04:13
آیا تا به حال در مورد انتشار یک کتاب الکترونیکی یا نویسنده مهمان در وبلاگ های دیگر فکر کرده اید؟
من یک وبلاگ بر اساس همان اطلاعاتی که شما در آن بحث می کنید، دارم
واقعا می خواهم برخی از داستان ها / اطلاعات را به اشتراک بگذارید. مطمئنم که بازدیدکنندگان من از کار شما لذت می برند.
اگر حتی از راه دور علاقه مند هستید، احساس راحتی کنید
به من یک ایمیل بفرست
Pamela
جمعه 17 آذر 1396 22:08
I enjoy what you guys are usually up too. Such clever work
and reporting! Keep up the great works guys I've incorporated
you guys to my blogroll.
free gems clash royale
دوشنبه 8 آبان 1396 21:45
این نوشتار در واقع یکی از دلایل آن است
کمک می کند تا بازدید کنندگان خالص جدید، که مایل هستند
وبلاگ نویسی
confidential std test
دوشنبه 8 آبان 1396 19:10
برای دریافت جدیدترین اطلاعات شما باید یک دنیای سفر سریع را پرداخت کنید
وب گسترده و در وب من این وب سایت را به عنوان بسیار عالی یافتم
وب سایت برای آخرین به روز رسانی
std testing near me
دوشنبه 8 آبان 1396 13:19
hello there and thank you for your information – I have definitely picked up
something new from right here. I did however expertise several technical issues using this website, as I experienced to reload the website many times previous to I could get it to load properly.

I had been wondering if your web hosting is OK? Not that
I am complaining, but slow loading instances times will very frequently affect your placement in google and could damage
your quality score if ads and marketing with Adwords. Anyway I am adding this RSS to my email and can look out for much more of your respective exciting content.
Ensure that you update this again very soon.
myfreecams token
شنبه 29 مهر 1396 23:06
سلام! این نوع از موضوع است اما من
نیاز به کمک برخی از وبلاگ های ایجاد شده. آیا سخت است که بلاگ خود را ایجاد کنید؟
من بسیار techincal نیست، اما من می توانم چیزهای بسیار سریع شکل بگیرد.
من فکر میکنم در مورد ساختن خودم فکر میکنم، اما مطمئن نیستم کجا شروع کنم. انجام دادن
شما هر گونه راهنمایی یا پیشنهادات دارید؟ قدردانی آن
real psychic readings
یکشنبه 16 مهر 1396 18:44
Thanks for sharing your thoughts about تعزیرات. Regards
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30