تبلیغات
وکالت و مشاوره حقوقی - چرا اگر زن تمکین شوهر نکند نفقه به زن تعلق نمیگیرد؟
هیچ کس تنها نیست

چرا اگر زن تمکین شوهر نکند نفقه به زن تعلق نمیگیرد؟

تاریخ:جمعه 6 آبان 1390-16:57

تمکین چیست؟


تمکین عام
مفهوم تمكین عام فرمانبرداری در تمام امور كلی زندگی میباشد و زن موظف به پیروی و اطاعت از شوهر است قانون هم اشاره كرده ریاست خانواده از خصائص مرد است .


تمکین خاص 
مفهوم تمكین خاص اطاعت از نیازهای غریزی مرد از طرف زن میباشد

اما نفقه حقیست كه : با تعریف اكثریت تعاریف حقوقی، در صورت عدم نشوز به زن تعلق میگیرد و این جمله یعنی صرف ادعای زن و در خواست زن او صاحب حق است و نیاز به اثبات اینكه به او نفقه تعلق میگیرد نیست و این امكان بواسطه رابطه زوجیت فراهم شده ، اما این مفهوم تعلق نفقه وابسته به تمكین كامل است یعنی تمكین عام و خاص بهمراه هم باید وقوع پیدا كند .


لذا با تحقق تمكین عام و سرپیچی از تمكین خاص و یا بر عكس نفقه تعلق نمی گیرد و هر كدام از شرایط یاد شده معنای تمكین كامل را تداعی نمیكند و بنابر این حق نفقه زوجه ساقط میشود .در كل اثبات انفاق در صورتی كه دلایل و شواهد مشخصی بر عدم تمكین زوجه نباشد با مرد است و همینطور زمانی كه ادعای عدم تمكین وجود دارد مرد باید ادعای خود را با مدارك و شواهد و اسناد به اثبات برساند .

 اما در شرایطی هم كه زوجه حاضر به تمكین كامل بوده و زوج سرپیچی نماید هر چند تمكینی وجود ندارد بلحاظ وفای زوجه به حقوق قانونی مرد مستحق نفقه میباشد و باید توجه شود مفهوم نشوز و عدم تمكین دو مفهوم جدا هستند .

بحث دیگر حق حبس برای زن است كه طبق این قاعده حقوقی كه در قانون نیز به آن اشاره شده مادام كه مهریه زن به او تقدیم نشده او میتواند از تمكین خودداری كند و این عدم تمكین مسقط حق نفقه نیست .


درباره هر حكم شرعی(بایدها و نبایدها) دو گونه پرسش را می‌توان مطرح كرد: نخست اینكه دلیل یا مستند آن چیست؟ و دوم اینكه به چه علتی آن حكم وضع شده است و به عبارت دیگر فلسفه وضع چنین حكمی برای مردم چیست؟ مثلاً از نظر شرعی، وجوب نفقه ‌زن بر شوهر در ازدواج دائم به تمكین مشروط است یعنی اگر زن به شوهرش تمكین كرد، او باید نفقه‌اش را بدهد اما چنانچه زن، بی‌عذر شرعی به شوهرش تمكین نكند، بر او واجب نیست نفقه‌اش را بدهد. یا مثلاً هر مردی به شرط آنكه بتواند عدالت را رعایت كند، مجاز است چهار زن را برای خود عقد دائم كند.


این حق نفقه بواسطه فرمانبرداری زن از مرد است بنابر این اگر زنی بدون اجازه شوهر از خانه خارج شود برای مرد این ادعا ایجاد میشود كه قصد بر درخواست تمكین داشته و زن امكان اجابت را از بین برده لذا خروج بدون اجازه نفقه زن را خدشه دار میكند . همچنین است زمانی كه زنی به شغلی مشغول میشود .

بدیهیست با داشتن شغل از طرف زوجه، زوجه از اعمالی كه در خانه داشته باز میماند و وقت خود را صرف در آمدی میكند كه مرد و خانواده حقی در آن ندارد لذا با این استدلال میتوان نتیجه گرفت كه در صورت اشتغال زن بلحاظ قانونی او هم باید در دادن نفقه و تامین نیازهای خانواده اقدام كند و دیگر حق نفقه كامل ندارد و این در شرایطی است كه مرد با اشتغال همسرش موافقت كند اما با توضیحاتی كه دادم اگر زن برای خروج از منزل شوهر حتی برای لحظاتی اگر دلایل موجهی مثل بخطر افتادن جان و مال و اعمال دیگری مثل اقدام به حج واجب كه مستثنی شده و . . . .نداشته باشد ناشزه میشود و حق نفقه ندارد .

اما اثبات نشوز زن در دادگاه حقوق مشخصی مثل قطع نفقه ، اجازه ازدواج مجدد با توجه به تمكن مالی مرد برای اداره دو خانواده ، اجازه طلاق برای مرد با پرداخت حقوق قانونی زن (مهریه در هر صورت تعلق میگیرد اما حقوقی مثل نصف دارایی مرد اگر در شرایط ضمن عقد  مورد توافق بوده ساقط میشود) را باعث میشود

 
برخی می‌گویند: "در فقه موجود، نفقه به تمكین مشروط می‌شود در حالی كه انفاق به لحاظ قرآنی، اصلاً مشروط نیست ولی نفقه در برابر تمكین مطرح می‌شود و این یعنی كالایی كردن زن یعنی یك معامله و خرید و فروش... همین بحث ... در ذهن زن روشنفكر امروز مسئله ایجاد می‌كند تمكین جنسی در مقابل پول را كدام زنی می‌پذیرد؟

دو شبهه در سخن مذكور علیه مشروط بودن نفقه به تمكین مطرح است. اول اینكه در قرآن كریم صریحاً آیه‌ای وجود ندارد كه وجوب نفقه زن بر شوهر را به تمكین مشروط كرده باشد و دوم اینكه چنین شرطی كه در فقه موجود بیان شده است، نوعی توهین به مقام زن و تحقیر شخصیت او به شمار می‌آید تو گویی او موجودی است كه اگر بخواهد در خانه شوهرش هزینه زندگیش فراهم شود باید غریزه جنسی او را ارضا كند.


 پاسخ

ولاً اینكه به چه دلیلی فقهای اسلام، وجوب نفقه زن را به تمكین مشروط دانسته‌اند بحثی اجتهادی است كه این مقاله گنجایش پرداختن به آن را ندارد اما با وجود این می‌توان گفت: قرآن كریم تنها منبع استنباط احكام نیست تا اگر مسئله‌ای صریحاً در آن یافت نشد آن را انكار كنیم بلكه باید از منابع دیگر مانند سنت معصومان(ع) و... بهره برد. و چون مشروط بودن وجوب نفقه زن بر شوهر به تمكین،
دوم اینكه اسلام هیچگاه نمی‌گوید زن برای مرد آفریده شده است بلكه قرآن مجید می‌فرماید: زن و مرد برای یكدیگر آفریده شده‌اند. زنان زینت و پوشش شما مردانند و شما نیز پوشش و زینت آنهایید
مرد به لحاظ روانی، طالب و زن، مطلوب آفریده شده است. میل مردان به كارهای پرحركت از علاقه ‌زنان به این گونه كارها بیشتر است. در مقابل، احساسات زن از مرد جوشان‌تر است. به لحاظ جسمی نیز زنان ظریف‌تر از مردانند. در مسائل جنسی نیز هر چند انگیزه زنان نسبت به آن بیشتر است اما درخواست مردان برای این كار بسیار افزون‌تر بر زنان است.

حقیقت این است كه اسلام نخواسته است جانب زن یا مرد را بگیرد بلكه سعادت زن و مرد و فرزندان آنان را می‌خواهد. اسلام می‌خواهد هر یك از زن و مرد در زندگی مشترك در نقش طبیعی خود ظاهر شوند. قوانین دینی به گونه‌ای وضع شده است كه مرد، مظهر نیاز و زن، مظهر بی‌نیازی باشد. این مرد است كه باید خود را به عنوان بهره‌گیر بشناسد و هزینه این كار را تحمل كند. علت دیگری كه برای لزوم نفقه زن بر مرد این است كه مسئولیت رنج و زحمات طاقت‌فرسای تولید نسل به لحاظ طبیعی بر عهده ‌زن است. آنچه در این كار از نظر طبیعی بر عهده مرد است یك عمل لذت‌بخش آنی بیش نیست، این زن است كه باید سختی بارداری،‌ زایمان و عوارض آن را تحمل كند. علاوه بر این باقی ماندن جمال و نشاط و غرور در زن مستلزم آسایش بیشتر و تلاش كمتر است اگر زن مجبور باشد مانند مرد دائماً در تلاش برای پول درآوردن باشد، غرورش در هم می‌شكند و زود پیر می‌شود. از این رو نه فقط مصلحت زن بلكه مصلحت مرد و كانون خانوادگی نیز در این است كه زن از تلاش‌های اجباری خردكننده معاش معاف باشد.

اما در مقابل آن باید كانون زندگی مشترك را به محیطی آرام و با آسایش مبدل كند. به یقین بخشی از این آرامش از طریق پاسخ دادن به نیازهای شهوانی مرد حاصل می‌شود. حال اگر زنی، شوهرش را بدین لحاظ در تنگنا قرار دهد و با این كار بخواهد كانون گرم خانوادگی را به مسیر غیرطبیعی بكشاند چه باید كرد؟ آیا می‌توان به مرد گفت: در این تنگنا بسوز و بساز؟ آیا همه كس تا آخر عمر، چنین تحملی دارد یا خیر؟ آیا مردان در چنین اوضاعی، برای ارضای غریزه جنسی‌شان، ‌به روابط نامشروع با زنان دیگر روی نمی‌آورند؟ یا دست‌كم برای ازدواج دائم یا موقت با زنان دیگر به تكاپو نمی‌افتند؟ و آیا این گونه مسائل پایه‌های زندگی مشترك را لرزان یا متلاشی نمی‌كند؟ به یقین عدم تمكین زن به شوهرش نتیجه‌ای جز به سردی گراییدن روابط خانوادگی یا سست شدن یا فرو ریختن پایه‌های آن ندارد. حال برای اینكه چنین نشود اسلام، با وضع یك قانون بازدارنده به مرد اجازه داده است اگر زنش تمكین نكرد به او نفقه ندهد و نگذارد جز در موارد واجب از منزل بیرون برود تا آسایش و آرامش را دوباره به خانه برگرداند و سلامت روابط خانوادگی و حتی اجتماعی را حفظ كند.
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
Online cialis
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 02:51

Good info, Many thanks.
cialis baratos compran uk wow look it cialis mexico can i take cialis and ecstasy tadalafil tablets ou trouver cialis sur le net cialis dose 30mg click here take cialis cialis en 24 hora bulk cialis cialis in sconto
Cialis generic
جمعه 7 اردیبهشت 1397 18:14

Whoa all kinds of very good data.
cialis para que sirve cialis canada on line wow cialis tadalafil 100mg cialis lowest price cialis australian price generic cialis review uk cialis online holland prices for cialis 50mg generic cialis at the pharmacy generic cialis at walmart
Viagra generic
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 02:04

This is nicely said! .
order viagra online get viagra prescription viagra at pharmacy buy viagra pfizer natural viagra online order for viagra where to buy viagra over the counter buy online pharmacy how to buy cheap viagra online viagra online rx
Buy cialis
جمعه 17 فروردین 1397 17:57

Wonderful write ups, Regards!
cialis 5 mg funziona cialis rckenschmerzen precios de cialis generico cialis generic canadian cialis cialis generico postepay we use it 50 mg cialis dose cialis australian price cialis for bph cialis uk next day
Buy cialis online
جمعه 3 فروردین 1397 13:27

Many thanks. I like it.
i recommend cialis generico cialis without a doctor's prescription cialis canada on line generic cialis pill online cialis 5 mg scheda tecnica cialis uk comprar cialis navarr venta de cialis canada the best site cialis tablets can i take cialis and ecstasy
CialisAtops
یکشنبه 27 اسفند 1396 20:49

You made your point!
what is cialis cialis tablets purchase once a day cialis order cialis from india tadalafil generic cialis 20mg tablets order cialis from india we choice free trial of cialis we use it 50 mg cialis dose when can i take another cialis
آموزش آشپزی
جمعه 7 مهر 1396 09:35
خیلی خوب بود ممنون
What is a heel lift?
دوشنبه 27 شهریور 1396 10:15
You really make it appear really easy together with your presentation however
I in finding this topic to be really one thing which I
think I'd never understand. It sort of feels too complicated
and extremely vast for me. I'm having a look forward for your next put up, I will attempt to get the cling of it!
Why is my Achilles tendon burning?
پنجشنبه 16 شهریور 1396 09:08
Great items from you, man. I've bear in mind your stuff previous to and you
are just extremely great. I really like what you've
acquired right here, certainly like what you're saying and the way in which through which you are saying it.
You make it enjoyable and you continue to take care of to keep it sensible.
I can not wait to learn much more from you.

That is really a great web site.
andre dovi
چهارشنبه 18 مرداد 1396 07:25
http://www.motogp.com
What is the tendon at the back of your ankle?
سه شنبه 17 مرداد 1396 07:42
I just couldn't leave your web site before suggesting that
I extremely loved the usual info an individual provide on your
visitors? Is gonna be back frequently in order to investigate cross-check new posts
Velma
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 16:19
I am regular visitor, how are you everybody? This piece of writing posted at this site
is actually nice.
Kimberly
جمعه 22 اردیبهشت 1396 14:07
Howdy! This blog post could not be written much better! Looking at this article
reminds me of my previous roommate! He always kept preaching about this.
I'll forward this article to him. Pretty sure he's going to
have a great read. Many thanks for sharing!
BHW
پنجشنبه 31 فروردین 1396 10:59
Thanks for sharing your thoughts about چرا. Regards
زهره
یکشنبه 16 آبان 1395 14:25
اگر خانومی باکره باشد ولی یکسال همسرش را نبیند و شکایت نفقه کیفری کرده باشد و هفت ماه حبس برای طرف بریده شده باشد ایا بخاطر باکره بودن نفقه کیفری و حبس حذف میشود?
سه شنبه 15 تیر 1395 13:35
سلام همسر بنده ترک منزل کرده و من و دخترم تنها گذاشته یعنی 6 ماه حبس تعزیری بابت ترک انفاق بهش داده اند و از من تمکین خواسته من به دادگاه گفتم در صورت شرایطی تمکین میکنم اما اگر اینکارو نکنم جرم محسوب میشه؟ و عاقبتش چی میشه مهریه جلب گرفتم آیا مهریه و اجرت المثل بهم تعلق میگیره آیا با ترک انفاق و نفی نصب که از من شکایت کرده بود میتونم درخواست طلاق بدم در صورتی که دادگاه آثارشان به من گفت تمکین کن ممنون میشم جواب بدین
مرادبخش شهریاری
چهارشنبه 1 مهر 1394 22:10
سلام، بنده شش سال است با خانمم درعقد هستیم ولی عروسی نکرده ایم وخانم باکره است ،بدلیل تحریکات اطرافیان حاضر به جشن عروسی نیست ،دو مرحله اظهارنامه دعوت به زندگی براش فرستاده ام ازطرف دادگاه حکم تمکین از شوهر برایش صادر وابلاغ شده است تمکین نمی کند ،دوبار هم دادخواست طلاق داده ولی بدلیل نداشتن عذر ،دادگاه دادخواست خانم را رد کرده است، من خانم را دوست دارم طلاقش نمیدهم ...
جدیدا مرا تهدید کرده که مهریه را میزارم اجرا
آیا مهریه بهش تعلق میگیره ؟اگر مهریه را بگیره طلاق چی میشه ؟
چون دررای دادگاه نوشته هیچ عذری برای گرفتن طلاق ندارد
ممنون
سعید
شنبه 10 مرداد 1394 11:46
باسلام وخسته نباشیدسوالی داشتم خدمتتون لطفاپاسخ بفرمایید.
من مدت یکساله که بواسطه بدخلقی های همسرم که درواقع به نوعی همسرم مراازخانه بیرون کرده به خانه برنگشتم وشکایتی هم ازهمسرم نکردم اما ایشان به دادگاه مراجعه ودرخواست نفقه واجرت المثل رانموده ودادگاه هم مراموظف به پرداخت آنها نموده است .باتوجه به عدم تمکین همسرم وهمچنین بدخلقیهاونداشتن عفت کلام دربرخورد بااینجانب آیانفقه واجرت المثل به اوتعلق میگیرد لطفا ماده قانونی آنرامرقوم فرمایید.
باتشکر
سعید
شنبه 10 مرداد 1394 11:44
باسلام وخسته نباشیدسوالی داشتم خدمتتون لطفاپاسخ بفرمایید.
من مدت یکساله که بواسطه بدخلقی های همسرم که درواقع به نوعی همسرم مراازخانه بیرون کرده به خانه برنگشتم وشکایتی هم ازهمسرم نکردم اما ایشان به دادگاه مراجعه ودرخواست نفقه واجرت المثل رانموده ودادگاه هم مراموظف به پرداخت آنها نموده است .باتوجه به عدم تمکین همسرم وهمچنین بدخلقیهاونداشتن عفت کلام دربرخورد بااینجانب آیانفقه واجرت المثل به اوتعلق میگیرد لطفا ماده قانونی آنرامرقوم فرمایید.
باتشکر
راضیه
شنبه 29 فروردین 1394 12:33
سلام ایا همه ی خانم ها میتوانند از امتیاز حق حبس استفاده کنند؟
یا فقط خانم های که باکره هستند میتوانند از امتیاز حق حبس استفاده کنند؟
راضیه
شنبه 29 فروردین 1394 12:30
سلام من در دوران عقد مهریه ام را مطالبه کرده ام ایا نفقه نیز به من تعلق میگیرد؟الان دوساله که شکایت کرده ام و در خانه ی پدرم هستم.شوهرم درخواست تمیکین داده و من چون باکره هستم از امتیاز حق حبس استفاده کرده ام و گفتم تا زمانیکه مهرم را کامل پرداخت نکند تمکین نمیکنم ایا با این حال نفقه به من تعلق میگیرد یا خیر؟
چهارشنبه 26 فروردین 1394 22:57
سلام زنم ماه است به خانه پدرش رفته وراضی به برگشت به خانه نیست ایانفقه بهش تعلق میگیردتمام جهیزیش راباخودبرده
اعظم
شنبه 4 بهمن 1393 11:03
اگرشوهر مال نداشته باشد ایا موظف به پرداخت مهریه نیس؟نفقه چی؟
علی
یکشنبه 7 اردیبهشت 1393 00:06
سلام و خسته نباشید . زن من مدتی هست که به خانه پدری رفته تقریبا 5 ماه . و به هیچ صورتی تمکین نمیکند و من هم هیچ شکایتی از اون نکردم اما اون شکایت مهریه زده . آیا مهریه به اون تعلق میگیره یا خیر . ممنونم
zahra
جمعه 6 آبان 1390 20:51
salam va khaste nabashi
ye soual:
vaghti zan adat mahanast in jozue adame tamkin mahsob mishe?
ba tashkor
پاسخ وکیل و مشاور حقوقی : salam mamnoon:na azizam vaghti zani adat mahane bashad in bar adame tamkine zan nemishavad.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر